Vállalati ellenőrzés: hatékony gyakorlatok és módszerek

ellenőrzési jelentés

ellenőrzési jelentés

Van egy olyan érzésem, hogy a vállalati ellenőrzés témája egyre több szervezetben kerül előtérbe. De vajon milyen hatékony gyakorlatok és módszerek léteznek ezen a területen? Elsőként az auditálás jut eszembe, ami alapvető eszköze lehet bármelyik cég belső ellenőrzési rendszerének. Az auditorok feladata nem csak az, hogy feltárják a problémákat és hiányosságokat, hanem azt is figyelemmel kísérjék, hogyan orvosolhatóak ezek.
De hova vezet mindez? Hát persze! A folyamatfejlesztéshez. Egy jó belső ellenőr ugyanis nem csak azonosítja a problémákat, de javaslatot is tesz arra vonatkozóan, hogy miként lehetne fejleszteni a folyamatokat. Vagy gondoltál már arra, hogy mennyire fontos lehet egy vállalati kultúra kialakítása is? Hiszen ha mindenki tudja és elfogadja a céges normákat és elvárásokat, akkor sokkal könnyebb lesz betartani azokat.
Továbbá ott van még az adatelemzők szerepe is. Ők segítenek abban, hogy pontos képet kapjunk arról: mit csinálunk jól és hol van még szükség fejlesztésekre. Az adatelemzők által használt statisztikai módszerek rávilágíthatnak olyan összetett kérdésekre is mint például: miért keletkezik sok hiba bizonyos folyamatokban?
A végső cél persze mindig ugyanaz: növelni a hatékonyságunkat és minimalizálni a kockázatainkat. Ugye te is látod ennek jelentőségét?
Szóval igen – talán mondhatom azt hogy vállalati ellenőrzés nélkül ma már elképzelhetetlen lenne bármifajta üzemeltetés vagy menedzsment.
Nincsenek univerzális megoldásaink – minden cég más-más gyakorlatot követ ettöl tekintve -, de ezekkel legalább néhány sikeres elemröl beszélhettünk most itt nektek.

Külső ellenőrzési feladatok az államháztartásban.

belső kontrollrendszer

belső kontrollrendszer

Az államháztartás külső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) látja el, melynek feladatait, hatáskörét és szervezetét a 2011. évi LXVI. törvény (továbbiakban: új ÁSZ tv.) állapítja meg. Az ÁSZ az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amely csak az Országgyűlésnek van alárendelve. Az ÁSZ jogállását és hatáskörét Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) és az új ÁSZ tv. határozza meg. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenysége során minden más szervezettől független. Az ÁSZ az új ÁSZ tv.-ben meghatározott feladatkörében ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtását, az államháztartás gazdálkodását, az államháztartásból származó források felhasználását és a nemzeti vagyon kezelését. Az ÁSZ ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontok szerint végzi. Az ÁSZ jelentései nyilvánosak. A külső ellenőrzés feladatainak elvégzéséhez keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!