A válás mediációval előnyei

válási mediáció

válási mediáció

Amíg a bírósági eljárás évekig elhúzódhat, a válás mediációval eljárás maximum négy hónapig tart, de a legtöbb esetben már néhány alaklom alatt egyezségre jutnak a felek. A válás mediációval eljárás költsége elenyésző egy hosszas bírósági pereskedés ügyvédi díjaihoz képest, amelyhez hozzájárulnak még az illetékek illetve az esetleges szakértői díjak is. A válás mediációval során végig a felek maradnak az ügy urai és nem történik semmi olyan, amelyhez az összes fél hozzá ne járulna. A mediációs eljárásban a felek saját akaratukból vesznek részt, ezért érdekükben áll, hogy mielőbb megegyezzenek, míg a bírósági eljárásban az alperes sokszor a hátrányos jogkövetkezmények elkerülése érdekében vesz részt és gyakran akadályoztatja a folyamat mielőbbi befejezését. Az ügyről a feleken és a mediátoron – akit titoktartási kötelezettség terhel – kívül más nem szerez tudomást, a mediációs tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik. Válással kapcsolatos ügyeit ne veszekedéssel, hosszas tárgyalással rendezze, hanem keresse fel a tibtib.hu weboldalt.